Лингвистичка феминизација у Сенегалу

Martin D. Plesko

Апстракт


Лексичка феминизација и феминизација текстова представља релативно чест предмет истраживања у неким франкофоним земљама. Ипак, ова питања су рјеђе истраживана у афричким земљама француског говорног подручја. У овом чланку представљен је степен лексичке феминизације на корпусу француских текстова доступних на интернету, које су сачиниле институције и власти Сенегала. Чланак износи и неке податке везане за ситуацију и положај француског језика у афричким земљама, представља употребљену методологију истраживања и добијене резултате који су анализирани, коментарисани и квантификовани на основу разних поступака који указују на лингвистичку видљивост жена у овој врсти текстова. На основу добијених резултата могуће је објаснити овај социолингвистички феномен, који је још увијек предмет расправа у Француској, али овог пута у једној земљи са већинским муслиманским становништвом и који би стога могао указивати на немале разлике у односу на европску и америчку франкофонију. Ипак, аутор показује да је лексичка феминизација, премда не у потпуности систематична, и те како присутна у службеним сенегалским текстовима.

Кључне ријечи


Сенегал; француски језик; лингвистичка феминизација; форме; административни језик.

Пуни текст:

PDF (Français)

Референце


Dumont, Pierre (1983), Le francais et les langues africaines au Senegal, Paris: Karthala.

Elmiger, Daniel (2008), La feminisation de la langue en francais et en allemand. Querelle entre specialistes et reception par le grand public, Paris: Honoré Champion.

Gaid, Tahar (2003), La femme ! Quelle place dans la religion musulmane ? Saint- Barthélémy-Lestra: Editions IQRA.

Gaye, Mandiaye (2011), La problematique de la citoyennete au Senegal, Paris: L’Harmattan.

Holeš, Jan (2011), « Quelques remarques sur les particularites du lexique francais au Senegal », Romanica olomucensia 21(1): 1–8.

Kadlec, Jaromír (2012), Francouzština v Africe, Olomouc : Univerzita Palackého.

Kadlec, Jaromír, Jan, Holeš (2012), Jazykova politika frankofonnich zemi, Olomouc: Univerzita Palackého.

Lamothe, Jacqueline et al. (1992), ≪ Guide de feminisation ≫ ; internet : http://www.instances.uqam.ca/Guides/Pages/GuideFeminisation.aspx (consulte le 7 fevrier 2014)

Leclerc, Jacques (2015), ≪ Senegal ≫; internet: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal.htm (consulte le 26 janvier 2017).

Mbaya, Maweja (2005), Pratiques et attitudes linguistiques dans l’Afrique d’aujourd’hui : le cas du Senegal, Munich: LINCOM GmBH.

Pleško, Martin (2015), Les femmes, le francais et la francophonie, Olomouc: Univerzita Palackého.

Pöll, Bernhard, Elmar Schafroth (dir.) (2009), Normes et hybridation linguistiques en francophonie, Paris: L’Harmattan.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715061p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158