Од Алије Ђерзелеза до Мустафе Маџара. Интермедијална синтетизација ликова

Nina Z. Govedar

Апстракт


Алија Ђерзелез и Мустафа Маџар двојица су ликова из Андрићевих истоимених приповједака који, иако су у својој суштини потпуно различити карактери, дијеле мноштво заједничких особина. У овом раду испитујемо тачке сусрета у карактеризацији двојице литерарних јунака, трагајући за поетичким стандардима у њиховом обликовању. Сличним трагом пошли су и творци филма Газија, у којем је остварена синтетизација ове двојице ликова кроз транспоновање литерарног у филмски медиј. Наш је циљ да анализирамо њихов приступ карактеризацији протагонисте филма, који носи одлике и Алије Ђерзелеза и Мустафе Маџара.


Кључне ријечи


јунак; детронизација јунака; карактеризација лика; поетика транспоновања; интермедијалност; филм „Газија”.

Пуни текст:

PDF

Референце


Alqadi, Khalid (2015), „Literature and Cinema“,International Journal of Language and Literature, American Research Institute for Policy DevelopmentMadison, Vol. 3, No. 1, 42–48.

Андрић, Иво (1972), Мост на Жепи: приповетке, Београд: Нолит.

Андрић, Иво (1976), Немирна година, Сабрана дјела Иве Андрића, књ. 5, Сарајево: Свјетлост.

Bordwell, David (2008), Poetics of Cinema, New York: Routledge.

Вучковић, Радован (2011), Велика синтеза о Иви Андрићу, Београд: Алтера (Ниш: Филозофски факултет).

Вујаклија, Милан (1980), Лексикон страних речи и израза, Београд: Просвета.

Лукић, Света (1981), „Андрићева проза у светлости визуелно-драмских уметности (позоришта, филма и телевизије)”, Дело Иве Андрића у контекстуевропске књижевности и културе, зборник радова с међународног научног скупа одржаног у Београду од 26. до 28. маја 1980, Задужбина Иве Андрића, Београд, 961–979.

Милинковић, Драган Фимон (1998), Роман у југословенском филму 1945–1990, Београд: Институт за филм (Београд: Чигоја штампа).

Мисаиловић, Миленко (1981), „Проблеми драматизовања и позоришног транспоновања Андрићевог стваралаштва“,Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности и културе, зборник радова с међународног научног скупа одржаног у Београду од 26. до 28. маја 1980, Задужбина Иве Андрића, Београд, 981–990.

Татаренко, Ала (2013), Из чиста немира, Београд: Завод за уџбенике.

Chatman, Seymour (1978), Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, New York: Cornell University Press.

Шутић, Милослав (1981), „Архетипски обрасци у Мустафи Маџару“,Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности и културе, зборник радова с међународног научног скупа одржаног у Београду од 26. до 28. маја 1980, Задужбина Иве Андрића, Београд, 281–290.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716233g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158