Сипају из класа зрна или ка етимологији слов. *tokъ (гумно)

Tatyana Vladimirovna Shalaeva

Апстракт


Земљорадничка терминологија обимна је група прасловенске лексике и увијек изнова постаје предмет етимолошких истраживања (од новијих радова – Трубачев 2003: 182–188, 231–235; Куркина 2000; 2006; Witczak 2003). Научници нису занемарили словенске називе дијелова сеоских имања гдје је постојала почетна обрада и чување зрнастих култура (житарице, лан, конопља итд.). Највећу распрострањеност код Словена добила су два значења тог мјеста – *gumьno и *tokъ.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613228s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158