Словенска фолклорна анималистика као оквир за конструисање наративног идентитета

Jelenka J. Pandurevic

Апстракт


У раду се успоставља веза између предања о постанку кукавице, змије и кртице и дискурса усмене историје. У средишту истраживачког интереса је антрополошка перцепција приповједног посредовања сазнања о прошлости, које се у конкретном случаjу остварује усменим преношењем унутар породичне и локалне традиције. Стога су аналитичку апаратуру, осим фолклористичких и књижевнотеоријских, у великој мјери одредиле и категорије попут културног памћења, аутобиографског сјећања и наративног идентитета.

Кључне ријечи


усмена историја; етиолошко предање; породично предање; губитнички наратив; фолклорна анималистика; наративни идентитет.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817070p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158