Романизми брокола и броколи у српском гастрономском дискурсу

Andrej M. Stojanovic

Апстракт


У раду се разматрају нека питања фонолошке и морфолошке адап­тације позајмљеница брокола и броколи (итал. broccolo, мн. broccoli) и сагле­дава конкурентски однос тих туђица у савременом српском језику. Текстуална анализа се проводи претежно на материјалу преузетом из електронских извора, а испитивани текстови махом репрезентују гастрономски дискурс (кулинарски рецепт, јеловник, мени и др.). Ради сагледавања конкурентских односа, у раду се такође наводе илустрације преузете из научне литературе (биотехничке науке), библиотечких база података, рекламних написа и лексикографских издања.

Кључне ријечи


српски језик; позајмљеница; брокола; броколи; гастрономски дискурс; морфолошка адаптација.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817254s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158