Метонимија и синегдоха у називима делова тела уроману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића

Marija N. Andjelkovic

Апстракт


На примерима лексема којима се именују делови тела бавимо се одно­сом метонимије и синегдохе у роману Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића. Рад има за циљ да покаже како лексеме којима се именују делови тела имају богату полисемичну структуру, која се реализује кроз процес метонимије и синегдохе. Резултати анализе до којих ће се доћи поређењем ова два типа по­лисемичних трансформација требало би да покажу да оба имају сопствене прин­ципе на којима почива фигуративна полисемичност. У раду ће бити примењен дескриптивни лингвoстилистички метод којим се тип метонимије ,,назив дела тела → особина са њим повезана” и синегдохе „део тела човека → човек” описује на језичком и стилском нивоу.

Кључне ријечи


метонимија; синегдоха; делови тела; Борислав Пекић; фигуративна полисемичност.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817283a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158