Употреба члана испред личних имена у савременом италијанском језику

Aleksandra R. Blatesic

Апстракт


Према основном граматичком правилу лична имена у савременом италијанском језику користе се без члана, али уз честа одступања која зависе од семантичко-синтаксичких фактора и разноврсних регионалних, историјских и социокултуролошких утицаја. У овом раду приказаћемо контексте где уз лична имена долази до употребе члана, који потом постане носилац и одређе­ног значења, те ћемо посебну пажњу обратити на семантичко-функционалне вредности члана и семантичко функционалне вредности његовог изостављања. У раду ћемо се ослањати на принципе генеративне граматике и структуралне анализе, а анализираћемо употребу члана у различитим положајима и функ­цијама именичке синтагме у реченици, с циљем да категоришемо посматране појаве, разјаснимо општа правила о употреби члана уз имена и укажемо на нове тенденције у савременом италијанском језику.

Кључне ријечи


италијански језик; лична имена; члан; детерминатор; модификатор.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817307b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158