Stavovi studenata nematičnih fakulteta prema učenju engleskog jezika i njihov uticaj na uspešnost u učenju jezika

Tijana D. Gajic

Апстракт


S obzirom na zastupljenost i značaj engleskog jezika u obrazovnom sistemu Republike Srbije, predmet ovog rada predstavlja faktor koji, po mišljenju autorke rada, značajno utiče na uspešnost u učenju engleskog jezika, a to je stav učenika/studenata prema jeziku koji se uči. U radu je najpre dat pregled osnovnih teorijskih pojmova i poređenje sa sličnim studijama. Zatim, predstavljeno je istraživanje sprovedeno sa ciljem ispitivanja stavova studenata nematičnih fakulteta prema učenju stranog jezika kako bi se utvrdilo u kojoj meri njihovi stavovi utiču na uspešnost u usvajanju jezika. Rad sadrži detaljan opis metodologije istraživanja, načina obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata. Na kraju, nakon sumiranja rezultata, date su preporuke za eventualna dalja istraživanja.

Кључне ријечи


stavovi; uspešnost u učenju jezika; motivacija.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817410g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158