Преводилачки аргументум: Мисао о превођењу Саве Бабића

Sonja V. Veselinovic

Апстракт


Рад је настао у току истраживања теоријске мисли о превођењу у другој половини 20. века код нас, у оквиру које истакнути преводилац с мађарског језика Сава Бабић заузима значајно место. Његове књиге о превођењу различито су жанровски конципиране, од научне монографије, преко есеја, па све до фрагмената, забелешки, готово проширених фуснота песничких или прозних текстова које преводи. И његова мисао о превођењу врло је дисперзивна, захвата обиље тема и проблема, а заснована је већ у раним радовима на поетици превођења А. Мешоника, естетици рецепције Х. Р. Јауса, и претходним истраживањима Богдана Поповића и Исидоре Секулић. Бабићев приступ је доследно дескриптиван, утемељен на описивању преводилачке праксе, усредсређен на циљни текст и контекст, а особито га привлаче проблеми културолошког преноса или ограничења, критике превођења и преводилачке концепције. Рад представља преглед развоја ових становишта и креативног приступа превођењу, које Бабић настоји да учини разумљивијим и ближим не само стручном читаоцу.

Кључне ријечи


превођење; рецепција; поетика превођења; преводилачка концепција; култура; критика превођења; контекст; преводна књижевност.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817481v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158