Поезија Васка Попе као предмет негативног критичког вредновања

Boris D. Bulatovic

Апстракт


У овом чланку сагледани су генеза и видови критичких реаговања на поезију Васка Попе. У том смислу, апострофирано је да је негативан критички третман ове поезије заснован, с једне стране, на неразумевању модерног пес­ништва, а с друге на идеолошком интерпретативном поступку и вредносним ме­рилима. Наглашено ванкњижевни, политички критеријуми испољени су најпре за време сукоба такозваних реалиста и модерниста током 1950-их година, а затим и у времену у којем се значајна дела српске књижевности у иностраној рецепцији актуелизују у контексту ратних догађаја из последње деценије 20. века, и то с циљем да им се – у складу са малигном представом о једностраној српској кривици у западној политичкој јавности – припише улога инспиратора националистичке политике.

Кључне ријечи


Васко Попа; књижевна рецепција; социјалистички реализам; идеолошка критика; Рајнхард Лауер; српска књижевност.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817531b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158