Потрага за идентитетом у приповеци Молски акорди Мирка Демића

Olivera S. Markovic

Апстракт


У раду се интерпретира приповетка Молски акорди Мирка Демића, с фокусом на проблем наративног идентитета у оквиру вишеструких приповедних светова текста. Методолошко полазиште за анализу преузето је из посткласичне наратологије (понајвише из теорије могућих светова) и реторичке критике, као и из феминистичке критике и психоанализе лакановског типа. Указано је на карактеристике транссветовног и трансвременског идентитета јунака приче, и нарочито на сложене начине на које поједине наративне инстанце учествују у грађењу тих идентитета. Полазећи од контраста који је у основи мота приповетке, и пратећи бинарни кôд који је наизглед у основи семантике текста, ауторка показује могућности читања приповетке изван бинара, издвајајући скривени ток текста који је у вези са женскошћу.

Кључне ријечи


Мирко Демић; Молски акорди; теорија могућих светова; посткласична наратологија; реторичка критика; наративни идентитет; феминистичка књижевна критика; постмодерна.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817568m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158