Књижевно стваралаштво Милице Мирон. Драмски текстови за дјецу на фолклорној основи

Andreja Z. Maric

Апстракт


У раду је анализирано књижевно стваралаштво заборављене сарајевске списатељице словеначког поријекла Милице Мирон. Осврнули смо се на детаље из њене биографије, освјетљавајући на тај начин један аспект њеног животног и стваралачког пута. У средишту анализе су књижевна остварења Миронове писана за дјецу – поезија, проза, загонетке, питалице и, нарочито, драме. У свом опусу књижевница је показала велико интересовање за фолклорну баштину. Драме је писала по моделу и по мотивима народних прича и бајке, те смо стога посебно анализирали њене драме Снежана и Чудотворни чирак, истражујући у којој мјери и на који начин је преобликовала бајке и мотиве, ослањајући се на националну и интернационалну фолклорну баштину.

Кључне ријечи


Милица Мирон; књижевност за дјецу; фолклор; драма; бајка.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613306m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158