Начела придевске валентности

Milivoj B. Alanovic

Апстракт


У раду се указује на недостатке досадашње праксе у обради придевске валентности, с посебним освртом на проблем одређивања појмовног садржаја валентности као главног језичког механизма за повезивање речи у веће синтак­сичке целине. Попут других носилаца валентности, и придеви уводе и допуне и додатке, при чему значењски тип допуне омогућује поткласификацију придева на предикаторе и модалне операторе.

Кључне ријечи


српски језик; придеви; валентност; допуне и додаци.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818061a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158