Базични глаголи емоционалних односа с негативним денотативним значењем у руском и српском језику (ненавидеть : мрзети; ненавидеть друг друга : мрзети се)

Tijana I. Balek

Апстракт


У раду се посматрају ’базичне’ глаголске лексеме са значењем емоционалних односа у руском и српском језику – ненавидеть (друг друга) и мрзети (се), као и њихови граматички деривати, са синтаксичког (с акцентом на валенцијским карактеристикама) и аспектуалног становишта (одређују се видске специфичности како мотивних тако и деривираних лексема). С обзиром на то да се ради о ’базичним’ глаголима у оба поређена језика, претпоставља се да ће анализа показати знатну сличност проучаваног материјала у руском и српском језику.

Кључне ријечи


глаголи ненавидеть (друг друга) и мрзети (се); емоционални односи; вид; валентност; руски и српски језик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1818233b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158