Idiomi sa zamjeničkim klitikama bez imeničkog referenta: slučaj kostarikanskog španskog, sintaksički i leksikografski pregled

Sergio Cordero Monge, Jorge Antonio Leoni de Leon

Апстракт


U ovom radu daje se prikaz glagolskih frazeoloških jedinica sa klitikama bez izraženog nominalnog referenta. Nakon opisa morfosintakse klitika u nekim glavnim frazeološkim jedinicama, izvučenim iz nekoliko rječnika kostarikanskog španskog, daje se način pristupa ovim jedinicama u konsultovanim djelima, a zatim, zasnivajući se na morfosintaksičkoj analizi, pokuzuju se ograničenja postojećih pristupa. Konačno, rad se bavi problemom lematizacije ovakvog tipa frazeoloških jedinica.

Кључне ријечи


sintaksa; leksikografija; kolokacije; idiomi; klitike; nereferencijalnost; frazeologija.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919020c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158