Homofobija u srpskom onlajn diskursu: slučaj Beogradske parade ponosa 2016. godine

Natasa D. Vucenovic

Апстракт


U radu se na osnovu korpusa sačinjenog od 500 onlajn komentara, objavljenih na tri najčitanija medijska portala u Srbiji, analiziraju reakcije javnosti na održavanje Beogradske parade ponosa 2016. godine. Začeci ove manifestacije praćeni su brojnim kontroverzama, a njeni učesnici i pobornici su u prvih deset i više godina održavanja povorke kontinuirano bili izloženi verbalnom i fizičkom nasilju. Verbalno nasilje predstavlja značajnu komponentu javnog diskursa koji se formirao oko pitanja Parade, a potom i homoseksualnosti i homoseksualaca. Premda su aktovi fizičkog nasilja u posljednjih nekoliko godina uspješno suzbijeni, govor mržnje još uvijek se ističe kao glavna karakteristika javnog diskursa kreiranog oko pomenutih pitanja. Beskompromisna netrepeljivost prema drugačijoj seksualnoj orijentaciji sugeriše da se radi o idejama i koncepcijama koje su duboko usađene u kolektivnu svijest naroda Srbije. U okviru ove pretpostavke, nametnula su se značajna pitanja: Šta je korijen netrepeljivosti i mržnje? Na koji način su homofobija i govor mržnje legitimisani od strane viših autoriteta? Pored ovoga, da li postoji spona između homofobije i patrijarhalnog sistema vrijednosti? Da li je govor mržnje ideološki konstruisan i ako jeste, koje ideologije reflektuje? Primjenom Van Dijkove metodologije „ideološkog kvadrata“ (ideological square) u korpusu je identifikovano devet diskurzivnih strategija pomoću kojih se konstruiše i legitimiše homofobija. Analizom ovih strategija utvrđeno je da su homofobni stavovi produkt društvenih ideologija koje dugoročno opstaju u društvu jer su maskirane i predstavljene kao zdravorazumsko razmišljanje („non-ideological common sense“') (Fairclough 1995).

Кључне ријечи


homofobija; javni diskurs; ideologija; ideološke diskurzivne strategije.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919082v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158