Називи за женску особу у говорима призренско-тимочке зоне

Mirjana K. Ilic

Апстракт


У раду се на грађи из Антропографског речника проф. др Недељка Богдановића анализирају називи за женску особу у говорима призренско-тимочке зоне (ПТ зоне), и то са граматичког, семантичког, стилистичког и творбеног аспекта. Грађу чине именице којима се женска особа именује према физичким, али и унутрашњим духовним карактеристикама. Називи за женску особу у говорима ПТ зоне одликују се богатом семантичком изнијансираношћу, али и творбеним моделима који одступају од стандарног идиома.

Кључне ријечи


женска особа; дијалекатска лексика; лексичко-семантичка анализа; творбена анализа; творба речи у дијалекту.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919173i

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158