Od spacijalnosti do kauzalnosti: o konceptualizaciji kauzalnosti u francuskom i srpskom jeziku

Natasa N. Popovic

Апстракт


U radu smo pošli od hipoteze da se o izvesnim segmentima semantičke kategorije kauzalnosti može govoriti kao o metafori prostornih odnosa, pri čemu se metafora shvata kao kognitivni proces. U tom smislu, razmatrali smo predloške konstrukcije uvedene predlozima dans, de, devant i sous u francuskom jeziku, odnosno njihovim ekvivalentima u srpskom: predlozima u, od, pred i pod. Naša analiza zasnovana je na lokalističkoj hipotezi, prema kojoj su izrazi kojima se formalizuju apstraktne semantičke kategorije izvedeni od jezičkih jednica čija se primarna funkcija sastojala u označavanju prostornih odnosa. Utvrdili smo da se u slučajevima u kojima se gorenavedene predloške konstrukcije koriste u funkciji iskazivanja kauzalnih odnosa može govoriti o semantičkoj lokalizaciji, pri čemu posledična situacija predstavlja objekat lokalizacije, a uzročna lokalizator. Drugim rečima, u svim analiziranim sintaksičkim modelima konceptualizacija prostornih odnosa prenosi se na kauzalnost kao na apstraktniju semantičku kategoriju.

Кључне ријечи


prostor; kauzalnost; lokalistička hipoteza; predlozi; francuski jezik; srpski jezik.

Пуни текст:

PDF (Français)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919232p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158