Лексичке колокације са именицама herd, flock и shoal у енглеском и крдо, стадо и јато у српском језику – корпусна анализа

Milica S. Bacic

Апстракт


У раду се бавимо ограниченим лексичким колокацијама које као секундарни колокат садрже именице herd, flock и shoal у енглеском и крдо, стадо и јато у српском. На обимним електронским корпусима (British National Corpus, Korpus savremenog srpskog jezika) утврђујемо учесталост ових фразеолошких јединица у зависности од положаја датих именица у њиховој структури. Основни циљеви истраживања јесу да упоређивањем колокационих опсега уочимо правилности и ограничења у лексичкој спојивости именица и утврдимо степен њихове еквиваленције у двама језицима. Анализом заснованом на квантитативној и квалитативној методи закључујемо да границе опсега првенствено зависе од сложеног односа семантичких компоненти у значењима примарних колоката, а на који утичу когнитивна искуства говорника о категоријама прототипичних животиња које се крећу у скупинама. Због тога су ове јединице устаљене, али не и окамењене, и једино се могу сагледати тенденције у рестрикцијама селекције. Резултати истраживања додатно потврђују чињеницу да су колокације веома сложена категорија у „фразикону” једнога језика.

Кључне ријечи


колокација; колокат; колокациони опсег; лексичка спојивост; еквиваленција; корпусна анализа; „фразикон”.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919315b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158