Prevodilački frazeološki mozaik na materijalu poezije Ane Ahmatove i njenih prevoda na srpski jezik

Dragana S. Pantovic

Апстракт


Precizno prenošenje stilski markiranih jezičkih jedinica u kojima su zapisani segmenti duhovne i materijalne kulture čovjekove, prenošenje smisla i značenja u prevodu predstavlja izuzetno zahtjevan zadatak i predstavlja poseban izazov za prevodioca. Rekli bismo da je ovaj zadatak još izražеniji kada se prevodilac suočava sa prevodom poetskog teksta. U ovom radu ćemo se baviti frazeološkim izazovima prevođenja poetskog teksta sa ruskog jezika na srpski jezik. Građu čine poezija Ane Ahmatove i tri srpska prevoda: 1) prevod Miodraga Sibinovića (prema izdanju iz 1999. godine), 2) prevod Tomislava Šipovca (prema izdanju iz 1995. godine), 3) prevod Marka Udovičića (prema izdanju iz 2010. godine). U analizi građe koristili smo u nekim slučajevima i prevod Fikreta Cacana (prema izdanju iz 1989. godine). Takođe smo se služili i prevodima Zlate Kocić i Lava Zaharova (prema izdanju Antologije ruske poezije: XVII–XXI vek iz 2011. godine). Srpski i ruski rječnici su nam takođe poslužili za tumačenje frazeoloških jedinica. Zadatak našeg rada je da izdvojimo određeni broj frazeologizama iz poezije Ane Ahmatove, da ih klasifikujemo po frazeološkim žanrovima i da analiziramo prevodilačka rješenja pri prenošenju frazeoloških jedinica originala na srpski jezik, te damo svoj stav o adekvatnosti gorenavedenih prevoda. Primijenićemo metode ekscerpcije i kontrastivne analize. Kao osnovna teorijska baza za izradu rada poslužiće nam literatura o slovenskoj frazeologiji. Za opis analiziranog korpusa služili smo se i rječnicima koji su navedeni u bibliografiji.

Кључне ријечи


markirane jezičke jedinice; poezija; frazeološke jedinice; frazeološki žanrovi; slovenska frazeologija.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919350p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158