Репрезентација мушког и женског у Кафкиној приповеци Преображај

Katarina N. Pantovic

Апстракт


У раду се најпре сумарно осврћемо на основне теоријске претпоставке репрезентације маскулинитета и феминитета у Кафкиној прози, које ћемо потом применити у анализи његове приповетке Преображај (Die Verwandlung, 1915). Код Кафке се ово питање нарочито усложњава јер он комбинује различите типове маскулинитета, те његови мушки јунаци (Грегор Самса и његов отац) нису доследно доминантни, односно слаби, већ се улоге ротирају и наизменично смењују. Сличан је случај и са женским родним идентитетима, то јест феминитетима. Грегорова сестра Грета такође доживљава преображај, и то у смислу позиције моћи. Брижна сестра претвара се у тиранку и носитељку маскулиних особина која ће, иронично, „процветати“ и стасати док њен брат пропада, а нарочито након његове смрти. У том смислу, Грегорова физичка трансформација послужиће као катализатор за замену родних улога, посебно унутар односа брат–сестра.

Кључне ријечи


Франц Кафка; Преображај; приповетка; родне студије; маскулинитети; феминитети; идентитет; род.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919457p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158