Први српски књижевни часопис: Славено-српски магазин Захарије Орфелина

Dusko V. Pevulja

Апстракт


Славено-српски магазин, први српски и јужнословенски књижевни часопис, штампан је у Венецији 1768. године. Након 250 година преведен је на савремени српски језик. У раду се детаљно представља прва и једина свеска овог периодика, указује на путању утврђивања његовог уредника и састављача те на европске часописе који су му у другој половини осамнаестог вијека послужили као непосредни узори. Освјетљава се књижевноисторијски моменат у којем Захарија Орфелин објављује Славено-српски магазин те наглашава наговјештај духовног прекретања које ће означити његова појава. Разматрају се поетичке особине првог српског часописа те богат регистар жанрова који су у њему заступљени, од којих неки по први пут у српској књижевости. Истакнут је утицај Магазина на потоњу српску књижевност, посебно на дјело Доситеја Обрадовића, српског писца и просвјетитеља који се са уважавањем односио према своме заслужном претходнику. Радом је обухваћен и главни ток рецепције овог дјела у српској књижевној историји и маркиран високи статус који оно има у њеним оквирима.

Кључне ријечи


Захарија Орфелин; Славено-српски магазин; Доситеј Обрадовић; просвјетитељске идеје; српска књижевност епохе просвјетитељства; жанровски регистар; поетичке особине.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919479p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158