Њемачка књижевност у босанскохерцеговачким књижевним часописима Нада (1895–1903) и Зора (1896–1901)

Ljiljana S. Acimovic

Апстракт


У раду се истражује и анализира присуство њемачке књижевности у босанскохерцеговачким часописима Нада и Зора. Ова два часописа су одабрана јер су оба излазила у готово истом временском периоду на смјени вијекова: Нада је покренута у Сарајеву 1895, а угашена је 1903. Само годину касније (1896), у Мостару почиње да излази Зора, која ће бити објављивана до краја 1901. године. С обзиром на то да су поменути часописи покренути са потпуно супротним тенденцијама, анализа присуства њемачке књижевности у њима представља веома интересантно питање. Рецепција њемачке књижевности је истражена за сваки часопис појединачно. Она обухвата преводе лирике, преводе прозних текстова, као и биљешке, приказе, есеје, критике и информације о њемачкој књижевности. У закључном дијелу рада компаративном методом су повучене паралеле између Наде и Зоре, те је дат суд о улози и значају њемачке књижевности у њима.

Кључне ријечи


часопис; Нада; Зора; превод; њемачка књижевност; поезија; прозни текст.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919497a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158