Odraz kulture u idiomima u kojima se spominju dijelovi tijela

Irine Goshkheteliani

Апстракт


U radu postoje tri cilja: prvi, da se analiziraju načini na koje se kultura odražava u idiomima; drugi, da se prokomentariše uloga riječi koje označavaju dijelove tijela u idiomima; i treći, da se, na osnovu kontrastivne analize, odrede sličnosti i razlike između engleskog i gruzinskog jezika u pogledu idioma u kojima se spominju dijelovi tijela. Ovakvi idiomi imaju posebnu ulogu u stvaranju kulturnih specifičnosti. Razlog tome leži u univerzalnim funkcijama koje se dodjeljuju riječima koje označavaju dijelove tijela i njihovim pripadajućim semantičkim poljima. One su semantički centri idioma u različitim jezicima, uključujući engleski i gruzinski. Idiomi ovog tipa mogu se praktično smatrati strukturama koje sadrže informacije o neverbalnim radnjama određene osobe i njenih emocija. Gledano uopšteno, univerzalna odlika svih jezika jeste to što se frazeologija, kao kulturni koncept, razvija i učvršćuje u rječniku kroz komunikaciju. Višečlane strukture izražavaju intelektualna i emocionalna značenja u jeziku. Idiomi kojima su ključne riječi dijelovi tijela dokazuju da su mnogi frazeologizmi univerzalni i da imaju parnjake u drugim jezicima, kao što je slučaj sa engleskim i gruzinskim u ovom istraživanju. Ponekad djeluju ne samo kao metafore već i kao stereotipi i kvazisimboli kulture. Kultura jedne nacije odražava se u datom jeziku i otkriva kroz društveno-politički život, umjetnost, književnost, filozofiju, nauku i tehnološki razvoj. Ovo istraživanje potvrđuje da postoje i sličnosti i razlike između ovakvih idioma u engleskom i gruzinskom. Analizirane višečlane strukture odlikuje jedna zajednička osobina: funkcija riječi koje označavaju dijelove tijela veoma je važna, pošto one uglavnom tvore semantička jezgra datih idioma koja otkrivaju značenje čitave strukture.

Кључне ријечи


jezičko-kulturološke studije; idiomi u kojima se koriste dijelovi tijela; semantičko jezgro; kultura; međujezička ekvivalencija; puna ekvivalencija; djelimična ekvivalencija; nepoklapanje; pozitivne i negativne emocije; riječi koje označ. dijelove tijela.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920017g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158