Uloga i značaj upotrebe engleskog jezika u bankarskom sektoru Srbije

Milan D. Zivkovic, Sonja P. Sukovic

Апстракт


Cilj ovoga rada jeste da se stekne uvid u to koliko je značajan poslovni engleski jezik za efikasnost poslovanja u bankarskom sektoru. Takođe, pregledom relevantnih istraživanja, kao i njihovim poređenjem sa istraživanjem koje je sprovedeno u pojedinim bankama u Srbiji, došlo se do zaključaka u kojoj se meri engleski jezik koristi i kakvo mišljenje i sami zaposleni imaju o upotrebi tog jezika. Zbog razvoja elektronskog poslovanja i svakodnevnе upotrebе interneta, engleski jezik je postao lingua franca u bankarskom sektoru. Takođe, radi efikasnog poslovanja i komunikacije između banaka različitih zemalja, vrlo je bitno blagovremeno početi sa učenjem engleskog jezika. U ovom radu je akcenat stavljen na pismenu korespondenciju budući da je ona najviše zastupljena u bankarskom poslovanju. Zaposleni koji obavljaju kompleksniju vrstu poslovanja i koji svakodnevno koriste engleski jezik trebalo bi da usavršavaju veštinu pisanja uz upotrebu određenih bankarskih termina i inicijalizama na engleskom jeziku.

Кључне ријечи


engleski jezik; poslovni engleski jezik; bankarsko poslovanje; korespondencija u bankarstvu.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920034z

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158