Енглеска темпорална клауза са значењем постериорности: анализа корпуса

Zana G. Gavrilovic

Апстракт


У раду се анализира реализација темпоралне релације постериорности у контексту енглеске зависносложене реченице. Испитује се темпорални однос глаголске ситуације у субординираној структури уведеној везничким изразима before, until и by the timе према ситуацији у главној клаузи у свим темпоралним доменима, те се утврђује утицај како самога везничког средства тако и осталих реченичних елемената на интерпретацију темпоралног сегмента реченичног значења. Темпорална идентификација глаголских ситуација у клаузама сагледава се вишестрано, у контексту услова у којима се она јавља. Полази се од претпоставке да на темпоралну релацију глаголских ситуација, или учитавање темпоралног односа постериорности примарно утиче везник, док на темпоралну квантификацију или количину времена обухваћену појединачним глаголским ситуацијама утичу глаголске граматичке категорије, првенствено глаголски вид. Коначно, настоји се утврдити учесталост овог типа субординације на савременом британском књижевном корпусу и његова дистрибуција у контексту.

Кључне ријечи


постериорност; темпорална идентификација; темпорална квантификација; везник; темпорална клауза; глаголска ситуација.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920049g

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158