Критичка анализа представа људских тела у дискурсу функционалне хране

Jelena M. Josijevic, Jelena R. Danilovic Jeremic

Апстракт


У раду се анализирају представе људских тела на амбалажама производа функционалне хране за одрасле из перспективе критичке анализе дискурса. Као теоријско упориште анализе узима се Тродимензионални модел дискурса Нормана Ферклафа (1995), те критичка анализа дискурса садржи три нивоа анализе: дескриптивни, интерпретативни и експланаторни. Предмет ове критичке анализе дискурса су илустрације јер оне су неизоставни пратиоци текста и моћни семиотички знаци изразитог манипулативног потенцијала. Корпус обухвата 58 различитих производа 40 произвођача из земље и иностранства са 108 примера амбалаже на којима је укупно представљен 131 појединац.

Кључне ријечи


критичка анализа дискурса; амбалажа; функционална храна.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920109j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158