О давању и примању комплимената у српском језику

Suzana S. Markovic

Апстракт


У раду се изучава говорни чин комплиментирања у српском језику. Комплименти представљају говорни чин којим говорник позитивно евалуира саговорникове личне особине, вјештине, физички изглед и слично, што их чини једном од најважнијих дискурсних стратегија која доприноси изградњи солидарности између саговорника. Овај говорни чин широко је разматран у свјетским оквирима, како у погледу анализе у оквиру једног или више варијанти истог језика, тако и у домену компаративних и међујезичких истраживања. Усљед веома ограниченог броја студија које испитују феномен говорног чина комплиментирања у српском језику, теоријско упориште за овај рад потражићемо у оквиру англистичких и компаративних истраживања. У овоме раду се примјењује упитник отвореног типа који се састоји од осам уобичајених свакодневних ситуација (равномијеран број се односи на давање и примање комплимената). Укупан број испитаника чини 65 младих људи, студената Универзитета у Источном Сарајеву, са просјеком година деветнаест. Након извршене анализе података, увиђамо да говорници српског језика преферирају давање комплимената на експлицитан начин, док најфреквентније одговарају на њих прихватањем.

Кључне ријечи


говорни чин; комплимент; одговор на комплимент; српски језик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920135m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158