Семантичка анализа енглеских посуђеница у комуникацији на друштвеној мрежи фејсбук

Svetlana S. Vuksanovic

Апстракт


Предмет овог рада јесте семантичка адаптација енглеских посуђеница на нивоу лексеме у комуникацији на друштвеној мрежи фејсбук. Квантитативно истраживање спроведено je у оквиру контактне лингвистике, и то у домену посредног позајмљивања, како би се утврдио степен адаптације значења посуђенице у језику примаоцу. Резултати показују да је већина лексема примарно адаптирана (79,03%) пошто је секундарна адаптација дуготрајан процес који захтијева интеграцију посуђенице у језик прималац. Будући да се посуђенице преузимају у специфичним контекстима и природно теже да у нови језик пренесу само дио свог старог значења, појава сужења значења предстaвља најчешћу примарну промјену с процентуалним удјелом од 82,44%, при чему се посуђеница у већини случајева [170/202] адаптира сужењем броја значења. Колико је спецификација значења изражена потврђује и чињеница да у 74,69% случајева посуђеница преузима само једно значење, односно подзначење. Секундарна адаптација, с друге стране, реализована је у пет категорија: проширење значењског поља [20/65]; проширење броја значења [17/65]; пејоризација [2/65]; елипса [25/65] и метафора [1/65].

Кључне ријечи


енглеске посуђенице; значење; примарна адаптација; секундарнa адаптација; фејсбук.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920198v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158