Konjunkti kao diskursni markeri u naučnim radovima iz oblasti hemijskog inženjerstva na engleskom i srpskom jeziku

Vesna P. Cvijetinovic

Апстракт


Rad se bavi upotrebom adverbijalnih diskursnih markera u naučnim radovima iz oblasti hemijskog inženjerstva na engleskom i na srpskom jeziku. Analizirani su konjunkti sa značenjem popisivanja, sumiranja, apozicije, kontrasta, izvođenja zaključka, rezultata i tranzicije. Adverbijali su kontrastirani u pogledu broja, raznovrsnosti i frekventnosti, sintaksičkih realizacija, kao i pozicije u odnosu na segmente koje spajaju. Uočeno je da uzorak na engleskom jeziku sadrži veći broj različitih konjunkta, te je veća i frekventnost. U pogledu zastupljenosti sintaksičkih realizacija u engleskom uzorku preovlađuju prilozi, sa velikom razlikom u pogledu frekventnosti, dok je u srpskom upotrebljeno više predloških sintagmi i skraćenica, sa frekventnošću koja je samo neznatno veća u odnosu na priloge. U oba uzorka preovlađuju primeri upotrebljeni u inicijalnom položaju, dok je finalni izuzetno redak. Medijalna pozicija je nešto češća u engleskom pri segmentima na nivou rečenica, dok je u srpskom dvostruko više adverbijala u medijalnom položaju između klauza.

Кључне ријечи


diskursni markeri; akademski diskurs; kohezivna sredstva; kontrastivna analiza; specifični jezici; konjunkti.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920221c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158