Из ткачке лексике села Трњана код Алексинца

Dusan R. Stefanovic

Апстракт


Предмет истраживања у овом раду јесте ткачка лексика села Трњана надомак Алексинца. Грађа за рад прикупљана је од најстаријих информатора методом слободног дијалекатског интервјуа. Сходно томе што је ткање делатност коју обављају жене, или, боље речено, коју су обављале жене, информатори су биле баке. Испитивањем различитих информатора прикупљено је 118 различитих лексема, како једночланих тако и вишечланих. Рад настаје из потребе да се једна делатност сачува од заборава у покушају очувања традиције коју су наши преци неговали. Циљ истраживања јесте прикупљање комплетног лексичког израза ткачке делатности у наведеном ареалу. Прикупљена грађа je лексичко-семантички обрађена, а од ње је на крају рада дат речник свих лексема, које су притом и акцентоване онако како је слухом регистровано.

Кључне ријечи


дијалекатска лексика; ткачка лексика; лексикологија; призренско-тимочки дијалекат; Трњане; српски језик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920287s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158