Антонимија придева просторних односа

Marija S. Milosavljevic

Апстракт


У раду се анализира антонимија придева просторних односа. Циљ је да се провери у којој је мери повезана фреквентност појављивања одређених асоцијација са значењем придева и степеном супротности међу члановима антонимских парова. Анализирају се придевски антоними како би се сагледале законитости стварања супротности међу члановима придевских антонимских парова. Примењен је текстуално-експериментални методолошки поступак. Придевски антоними анализирани су на основу Асоцијативног речника и помоћу вербалних асоцијација, које су добијене путем анкете са асоцијативним тестовима. На основу материјала из речника дошло се до закључка да се код придева који имају праве антониме у већини случајева антоним јавља као прва асоцијација. Међутим, анкета је показала да код придева који имају антоним, не мора да се као најфреквентнија асоцијација јави антоним.

Кључне ријечи


антонимија; придеви; придевски антоними; просторни односи; вербалне асоцијације.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920306m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158