Sinegdoha u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića : kontrastivna analiza strukture i upotrebe

Dragana M. Vuckovic

Апстракт


U ovom radu analiziramo semantičke, sintaksičke i stilističke karakteristike sinegdohe u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića na srpskom jeziku i njegovom prevodu na francuski jezik. U radu se oslanjamo na lekseme kojima se imenuje deo tela i koje se realizuju kroz proces sinegdohe, a ponekad i metonimije. Cilj je da pokažemo da upotrebom jednog dela tela (sa tačno određenom motivacijom) autor upućuje na njegovu celinu, što dovodi do šireg sagledavanja realnosti. Rezultati do kojih ćemo doći putem kontrastivne i deskriptivne metode treba da pokažu da je sinegdoha samostalna stilska figura čiji su mehanizmi tvorbe slični u srpskom i franuskom, ali različiti u odnosu na način nastanka metonimije. Takođe, trebalo bi da pokažu da prilikom prevoda ponekad dođe do izmena u jezičkoj strukturi, te se menja i status figure, a samim tim i stilistički efekat analiziranih leksema.

Кључне ријечи


sinegdoha; semantika; sintaksa; stilistika; metonimija; semička analiza.

Пуни текст:

PDF (Français)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920372v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158