Црнохуморна представа деградираног друштва у комедији апсурда Душана Ковачевића

Djordje N. Kebara

Апстракт


Интенција рада је семантичко разобличење културног подтекста црнохуморних елемената у комедиографији Душана Ковачевића, а метод истраживања биће синтетичко разоткривање значења на симболичкој равни текста. Комични сегменти Ковачевићевих представа приказани су на основу драма: Маратонци трче почасни круг, Радован III, Балкански шпијун, Клаустрофобична комедија, Професионалац, Урнебесна Трагедија, као и филмских адаптација драма Балкански шпијун и Професионалац. Предмет уводног дела рада је одређење жанровских крактеристика црнохуморних комедија Душана Ковачевића, као и компаративна анализа пародичног у контексту историје српске књижевности. Анализа комичног спроводи се на основу теорија драме, комедије и апсурда. У раду се разматрају појмови пародије и гротеске. Други део рада односи се на екстратекстуалне карктеристике које су сценичне природе и доприносе атмосфери црнохуморне друштвене регресије. Циљ рада односи се на карактеризацију драмског проседеа Душана Ковачевића као трагикомичног. Његове комедије показују унутрашње аспекте и карактеристике трагедија, али поступци ликова драма чине комичне ситуације.

Кључне ријечи


црни хумор; гротеска; пародија; апсурд; комедија; трагикомедија; екстратекстуалост.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920520k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158