Мотиви грешности и недостојности у старим српским записима

Aleksandar M. Materic

Апстракт


Рад истражује мотиве грешности и недостојности у старим српским записима. Записи су кроз цио српски средњи вијек одражавали значајне историјске, политичке и друштвене моменте за српски народ. Поред тога, у записима се назиру и битне поетичке претпоставке цјелокупне средњовјековне епохе, од којих су мотиви грешности и недостојности нарочито изражени. Циљ рада јесте да анализира и синтетише особености ових топоса у записима, да уочи у каквој су они вези са философијом средњовјековног човјека, али и са цјелокупним друштвено-историјским контекстом у којем настају. На конкретним примјерима илустроваће се закључци до којих се у истраживању дошло. Као извор ће послужити најрелевантнији зборник старих српских записа ‒ шестотомно издање Старих српских записа и натписа Љубомира Стојановића.

Кључне ријечи


записи; средњи вијек; топоси; грешност; писар; есхатологија; књига.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920538m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158