Идеалистичка и предмартовска рецепција Гетеовог Фауста у 19. веку

Milos M. Jovanovic

Апстракт


У раду се прати и разматра идеалистичка и предмартовска рецепција Гетеовог Фауста у првој и делимично у наставку током друге половине 19. века на немачком говорном подручју. Основе методе овог рада су херменеутичка и феноменолошка. Циљ рада је да покаже у којој мери тумачења Гетеовог Фауста и разумевање књижевне уметности у датом периоду стоје у сенци основних херменеутичких парадигми прве половине 19. века, идеалистичке и предмартовске.

Кључне ријечи


идеалистичка и предмартовска рецепција; Гетеов „Фауст”; херменеутика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920556j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158