Грчки мит у Расиновој Тебаиди

Milan N. Janjic

Апстракт


У овом раду анализира се како је француски класичар Жан Расин (Jean Racine, 1639–1699) искористио старогрчке митолошке и песничке изворе да би написао своју прву трагедију Тебаида, или завађена браћа (La Thébaïde ou les Frères ennemis, 1664). Од дванаест комада (једанаест трагедија и једна комедија), колико их је Расин написао, извори за четири његове трагедије налазе се у старогрчкој митологији и античким трагедијама. Његов позоришни првенац, Тебаида, инспирисан је тебанским кругом митова, а трагички сиже прати спор између браће Етеокла и Полиника, Едипових синова, око тебанског престола. У том смислу, истраживање у овом раду једним делом уочава сличности и разлике између личности и догађаја из старогрчког мита, затим, између Еурипидових Феничанки, као непосредног песничког извора за француског драматичара, и Расинове Тебаиде. Пре свега, настоји се да се сагледа како је Расин поетичким преображајима тематски искористио претходнике који су обрадили исти сиже и тиме започео свој пут у модерну трагедију 17. века, прилагођену поетичком стилу и духу француског класицизма.

Кључне ријечи


Расин; старогрчки мит; Тебаида; класицизам; Хелени; трагички усуд; трагедија; јунак.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920574j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158