Јавно купатило на подручју Домавије у светлу рудничке легислативе Римског царства

Gordan M. Maricic, Zeljka D. Sajin

Апстракт


У овом раду настојимо да прикажемо историјат домавијских терми у контексту развоја Домавије и рудничке експлоатације у суседном рудничком дистрикту, као и правни оквир који је регулисао њихов рад и коришћење. Нагласак је стављен на трећу одредбу прве таблице законика рудника Випаске (Vip I, 3), која је регулисала рад јавног купатила у највећем рудничком региону Лузитаније и чији превод на српски језик први пут доносимо у овом раду. Одредбе законика рудника Випаске биле су општег карактера и примењивале су се и на подручју Илирика.

Кључне ријечи


Домавија; јавно купатило; руднички дистрикт; царски прокуратори; рудничка легислатива.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920597m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158