Турски суфикси у роману Нечиста крв Борисава Станковића

Marija S. Rakovic

Апстракт


Предмет рада је утврђивање суфикса турског порекла у роману Нечиста крв Борисава Станковића. Турски суфикси биће разматрани са аспекта творбе речи у српском језику, с тим да се потврда врши увидом у примере лексема насталих извођењем уз помоћ турских суфикса, пронађене, и творбено и семантички одређене, на основу увида у стандарднојезичке и специјализоване речнике. Метод рада је дескриптивни. Циљ нам је да на основу прикупљене грађе утврдимо суфиксе турског порекла и поткрепимо их примерима из романа. У раду ћемо дати потврде за, посве живу, и у Станковићевом књижевним делима присутну, употребу турских суфикса.

Кључне ријечи


суфикс; турцизми; Борисав Станковић; Нечиста крв; творба речи; изведенице; хибридне речи; стилистика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021157r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158