Именички антоними у менталном лексикону

Milica M. Mihajlovic

Апстракт


У раду се испитује асоцијативна веза именичких антонима. Циљ је био да се покаже како су именички антоними повезани у људској свести и који су антонимски парови најближе лоцирани у менталном лексикону, уз претпоставку да висока фреквенција антонима-асоцијата у асоцијативном пољу антонима-стимулуса указује на блискост у лексичкој меморији. За потребе овог рада спроведен је експеримент у коме је 107 говорника српског језика узраста од 14 до 56 година урадило тест слободних асоцијација, састављен од 57 стимулуса. Резултати асоцијативног теста показали су да код већине стимулуса (60,6%) антоним није најфреквентнија асоцијација, те да је највећи број антонима повезан слабом асоцијативном везом. Запажено је и да је асоцијативна веза јача онда када је на месту стимулуса маркирани члан.

Кључне ријечи


антонимија; именице; антонимски пар; ментални лексикон; тест слободних асоцијација.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021200m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158