О неким графијским одликама Барањског преписа Душановог законика

Aleksandra M. Antic

Апстракт


У раду се испитују одређене графијске особине Барањског преписа Душановог законика, насталог крајем XV века или у првим деценијама XVI века. Разматрају се првенствено графијска решења у вези са бележењем карактеристичних сугласника ј, ћ, ђ, љ, њ, као и графијска решења у вези са групама сачињеним од поменутих сугласника и вокала.

Кључне ријечи


Душанов законик; Барањски препис; графија; рашки правопис; ресавски правопис.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021217a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158