О истакнутим асоцијативним истраживањима на Западу у 21. веку и могућностима њихове примене у (домаћој) лингвистици

Ana Lj. Petrovic Dakic

Апстракт


Будући да су домаћа асоцијативна истраживања досада била окренута Истоку и руској традицији, циљ је овог прегледа да прикаже нашој јавности мање позната, а изразито занимљива западна истраживања, која би могла послужити овдашњим лингвистима у будућности. Асоцијације се примењују у више грана друштвених наука, али овде ћемо се усредсредити на области најближе домаћим истраживачима и на њихова достигнућа: удруживање асоцијативног метода с корпусима и његово коришћење како би се олакшала претрага речника; примена овог метода како би се изградили модели менталног лексикона; асоцијације у примењеној линвгистици, у анализама везаним за усвајање страног језика.

Кључне ријечи


асоцијативни метод; асоцијативни речник; корпусна истраживања; усвајање Л2; ментални лексикон; менталне мреже.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021239p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158