Кратке форме у Андрићевој прози

Tijana R. Popovic

Апстракт


Усмена књижевност је важан дио писане књижевне традиције, нарочито код писаца који често и радо тематизују даљу историјску прошлост и народну културу, какав је и Иво Андрић. У његовом опусу се усмена књижевност јавља у различитим облицима и има различите умјетничке функције, а у овом раду издвајају се кратке форме у прози. Ту је ријеч о конкретним примјерима кратких форми у романима и приповијеткама те ће нагласак бити на узречицама, изрекама, пословицама, клетвама, бајалицама, прoрицањима и здравицама, уз летимичан осврт на лирске и епске народне пјесме. Циљ рада је да се укаже на вишеструку функционалност различитих врста усменог књижевног насљеђа у Андрићевом прозном опусу.

Кључне ријечи


Иво Андрић; усмена књижевност; кратке форме; роман; приповијетка.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021321p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158