Потрага за идентитетом у романима Дечаштво: сцене из провинцијског живота и Младост Џона М. Куција

Olivera S. Markovic

Апстракт


У раду се из угла постколонијалне критике анализирају два аутобиографска романа Џона М. Куција – Дечаштво: сцене из провинцијског живота и Младост. У првом делу рада расправља се о карактеристикама жанра autrebiography, што је ознака коју је сâм Куци употребио у вези са својим романом Дечаштво. Схватајући поменути жанр као тип историографске метафикције у којем је фокус стављен на питање другости, знања/моћи, односа истине и фикције, ауторка усмерава интерпретацију на проблеме дискурзивног конструисања идентитета аутобиографског субјекта у контексту сложене друштвено-политичке ситуације Јужне Африке, a нарочито на проблем јунакове идентитетске потраге у вези са његовим односом према другости (Другом и другом). На крају рада расправља се о мотиву фарме као о простору хетеротопије, при чему је дати мотив схваћен као назнака могућности постојања субјекта изван граница насиља и другости, симбол јунаковог преображаја и чворна тачка преко које јунак успоставља континуитет са собом и другима. Поред тога, подвучена је важност отворених завршетака Куцијевих романа у вези са његовим инсистирањем на немогућности говорења са другим, и показано на који начин такви завршеци кореспондирају са Куцијевим схватањем аутобиографије као секуларне исповести.

Кључне ријечи


постколонијална критика; идентитет; другост; дискурс; евроцентризам; аутобиографија; autre-biography; Куци.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021337m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158