Волтер и Русо у Дидроовим писмима

Milan N. Janjic

Апстракт


Намера овог рада је да се истраже теме Дидроових (Diderot) писама одасланих француским просветитељима Волтеру (Voltaire) и Русоу (Rousseau), али и осталим адресатима у којима се они помињу, како би се одредила природа односа који је постојао међу њима. Да ли је аутор исти у приватном животу каквим га представља његово стваралаштво и јавни наступ? Да ли су лична писма део уметниковог књижевног опуса, или она представљају непосредне записе, идеје и замисли о планираним остварењима, као и судове које он доноси о својим и туђим делима, и тиме их, заправо, схватамо само као уметников идејни одраз који остаје изван саме књижевности схваћене у најужем смислу? У истраживачки корпус улазе писма из петог тома Дидроових одабраних Дела (OEuvres, 1994–1997), која је приредио француски стручњак за 18. век Лоран Версини (Versini). У елаборацији, поред позивања на Дидроова писма, неминован ће бити и осврт на поједине списе у којима се он реферише на двојицу просветитеља, али и на одређена Волтерова и Русоова књижена дела, како би се ближе и прецизније одредили професионални, колегијални и/или пријатељски односи, који су постојали међу тројицом славних књижевника епохе француске просвећености.

Кључне ријечи


Дидро; Волтер; Русо; лична преписка; просвећеност; књижевност.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021434j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158