Комуникациони простор језичке личности у модерном америчком ченелингу

Tetyana Petryk

Апстракт


Овај чланак нуди анализу језичке личности онога који се обраћа у ченелингу (channeling) Сета и Криона. Посматра се кроз структуру која се састоји од три нивоа: вербално-семантички, језичко-когнитивни и прагматички ниво. Основни концепти Бога и људског бића супротстављају се у човјеку и вишедимензионалним сликама свијета. За ченелинг дискурсе оба субјекта доказано је да садрже експлицитне изразе намјера онога који се обраћа да би се постигао ефекат перлокуције – промјена свијести онога који се обраћа. Сам процес ченелинга описује се као процес од четири фазе који преводи групе идеја и пакете мисли у људски језик.

Кључне ријечи


ченелинг; језичка личност; комуникациони простор; структура личности; адресер; прималац.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614019p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158