Преко коментара до колективног знања. Лингвистичка анализа аргументације у коментарима читалаца у дискурсу о Гаврилу Принципу на немачком говорном подручју

Nikola Vujcic

Апстракт


Рад се бави лингвистичком анализом аргументација у коментарима читалаца у онлајн медијском дискурсу о Гаврилу Принципу на немачком говорном подручју. Аргументација као доминантна језичка радња у изабраном корпусу немачких онлајн-новина Цајт (Zeit), Билд (Bild), Велт (Welt) и Шпигл (Spiegel) игра водећу улогу у формирању, модификовању и преношењу колективног знања у датом дискурсу, те је зато предмет овог рада који има за циљ да скицира позиције дате дискурсне заједнице у дискурсу о Гаврилу Принципу. До тога се долази преко аргументационих образаца (топоса) који се утврђују путем језичке анализе коментара. Поред тога, циљ је и представити интенције аутора коментара које се откривају, између осталог, и преко анализе реципијената којима су коментари упућени.

Кључне ријечи


коментар; дискурс; аргументациони образац; Гаврило Принцип; адресирање; колективно знање.

Пуни текст:

PDF (Deutsch)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614056v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158