Нулти суфикс као творбени формант код двотематских придева

Jelena B. Lepojevic

Апстракт


Суфиксација и композиција су два самостална, продуктивна творбена поступка којим се активно попуњава лексички фонд како српског тако и руског језика. Међутим, у оба језика речи се могу градити и удруживањем ова два процеса, па су такве лексеме у исто време и сложене (двотематске) и изведене (суфиксалне). У раду ћемо истраживати појаву сложено‑изведених придева на материјалу руског и српског језика, испитаћемо на којим су основама образоване речи оваквог морфемског састава и указаћемо на улогу нултог суфикса као творбеног форманта.

Кључне ријечи


двотематске речи; композиција; суфикс; сложено‑изведена реч; творбени формант.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/10.21618/fil1614076l

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158