Карактеристике српског гејмерског дискурса

Milan Todorovic

Апстракт


У овоме раду бавићемо се утицајем енглеског језика на говор људи у сфери видео-игара. Приступамо са становишта контактне лингвистике. Први део рада је посвећен представљању лексиколошке и социолингвистичке терминологије коју је неопходно разјаснити ради потпуног схватања карактеристика гејмерског дискурса. Уз то проучаван је пре свега статус енглеског као lingua franca. Као корпус користили смо језик групе гејмера који комуницирају на Фејсбуку. Поред тога, извршили смо испитивање ове заједнице путем анкете коју су чланови поменуте групе попунили. Резултати указују на позитиван став већине према употреби енглеског језика заједно са српским када су у питању теме везане за видео-игре.

Кључне ријечи


гејмери; језички контакт; lingua franca; мешање кодова; неологизми; социолингвистика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614167t

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158