Антологије, хрестоматије и панораме српске поезије – проблем критеријума избора

Jelena S. Mladenovic

Апстракт


Циљ овог истраживања је да се кроз анализу и упоређивање неколико избора српске поезије, насталих у XX и почетком XXI века, и то пре свега кроз сагледавање пропратних текстова њихових аутора, уколико они садрже теоријско-критичке и методолошке основе којима се прецизирају носиоци критеријума избора, утврди на који начин се врши селекција, тачније – да се одреди улога естетских вредности као аксиолошког критеријума у њиховом формирању. Самим тим би се указало и на функције оваквих избора, али и последице које они чине у домену формирања историје књижевности и канона. Пажња је пре свега усредсређена на истицање експлицитно постављених принципа грађења избора од стране самих приређивача, без проблематизовања колико је сам каснији избор оправдао методолошки поступак.

Кључне ријечи


антологија; хрестоматија; панорама; канон; естетске вредности.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614294m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158